Tarafından avrupa yağlı boya predating Afganistanda Bamyan Resimle ilişkisi